Oljeproduksjonen i Norge

Oljeindustrien har vært den aller største eksportvaren landet har tjent penger på gjennom de siste 40 årene. Oljeressursene utenfor norskekysten har vært enorme og enda finnes det produksjons-materiale for mange tiår framover. Olje brukes først og fremst

Kjemisk industri i Norge

Kjemisk industri er en viktig del av det norske industribildet, men hva er egentlig kjemisk industri? Det er en type industri som benytter seg av ulike kjemiske prosesser, slik at man ved hjelp av avanserte vitenskapelige metoder