Næringsmiddelindustri i Norge

Næringsmiddelindustri er bedrifter som bruker industrielle metoder og prosesser til å fremstille matvarer, drikkevarer, og dyrefôr. Dette er en stor og viktig næring i Norge, etter noen måter å måle på kan man faktisk kalle det den største av alle industrinæringene her i landet. Sektoren står for omtrent 20 prosent av sysselsettingen og verdiskapingen i norsk industri. Verdiskapingen har vært i betydelig vekst siden årtusenskiftet, og holdt følge med den industrielle utviklingen ellers. Produksjonen er underlagt et omfattende reglement som i stor grad tar utgangspunkt i EØS-avtalen.

27577277242_2878d5d1bf_bAt denne industrien er så stor og vellykket i Norge skyldes i svært høy grad importvernet som er ment å beskytte norsk landbruk mot ødeleggende konkurranse fra bønder i andre land. Dermed skjermes produksjonen av matvarer som tar utgangspunkt i norsk landbruksproduksjon, herunder kjøtt og melk fra storfe og andre dyr og vegetabilske produkter som korn og poteter. Det innebærer selvfølgelig også at denne industrien i hovedsak produserer for hjemmemarkedet, der det er liten konkurranse fra utenlandske aktører. På sikt gir dette mer trygghet og stabilitet enn i andre deler av industrien som er mer konkurranseutsatt og lettere blir rammet av konjunkturer. Noe av årsaken til det siste er også at etterspørselen etter matvarer er nokså lite elastisk – folk må jo spise selv om de får litt dårligere råd. Selv i den verste finanskrisen ble ikke næringsmiddelindustrien rammet på noen måte.

Av landbruks-deriverte produkter er det fint lite som eksporteres, bortsett fra Jarlsberg og enkelte lignende spesialprodukter. Det aller meste av eksporten på dette området er fiske-relaterte varer, som selges til EU-land, Russland, og også til andre land rundt omkring i verden. Laks og Norge hører etter hvert sammen i mange land.

Her hjemme er det likevel kjøtt som er den største og viktigste del-næringen i sektoren. Nordmenn kjøper kjøttvarer for 7-8 milliarder kroner i året, men kjøper også fisk for nesten like mye. De siste årene har det også vært en sterk fremgang for meierivarer, selv om nordmenn drikker stadig mindre melk. Tine og Synnøve Finden kommer imidlertid med stadig nye produkter basert på melk, og flere av disse har slått godt an hos helse- og ernæringsbevisste forbrukere. Det har gjort at meierivarer er det raskest økende segmentet innenfor næringsmiddelindustrien. Man ser også at lokale ysterier og andre spesialprodusenter blomstrer i dagens markedssituasjon.

Samtidig har det vært en liten nedgang i omsetningen av sukker de siste årene. Det skyldes nok økt forståelse av kosthold, helse og livsstil, og kan derfor glede de fleste utenom nettopp produsentene av sukkervarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *