Oljeproduksjonen i Norge

Oljeindustrien har vært den aller største eksportvaren landet har tjent penger på gjennom de siste 40 årene. Oljeressursene utenfor norskekysten har vært enorme og enda finnes det produksjons-materiale for mange tiår framover. Olje brukes først og fremst i drivstoff, når det blir omdannet til bensin eller diesel gjennom ulike kjemiske prosesser.

1024px-Petrojarl_Knarr_(2)_(15622347651)Tilgangen til oljen har vært relativ enkel, men de utfordringene som har ligget til grunn, har hele tiden skjøvet utviklingen av teknologi fremover, og mange nyvinninger knyttet til oljeutvinning på og under havbunnen, er funnet opp i Norge. Selv om oljen ses på som et eventyr her i Norge, er og blir olje et fossilt brensel som stadig spyr tonnevis av drivhusgasser ut i atmosfæren og fyller havene til bristepunktet.

Oljen har også skapt enorm utvikling, når man ser på alle produktene og løsningene som har råolje som basis for at de i det hele tatt finnes. Dersom man ser på emballasje, er store deler av den plast, som utvinnes fra olje.

I spissen for å ordne opp

De norske selskapene har gått i spissen for å rydde opp i problemene de skaper, men utviklingen går tregt. Det er umulig å si om klimautfordringene man står ovenfor vil bli globale, men teknologien som benyttes i Norge, er av den aller største kvalitet. For de norske produsentene har både funnet løsninger på såkalt fakling, og å sende slagg og giftig materiale ned igjen i olje-reservatene. Den tidligere oljen som ble faklet, sendt rett ut i atmosfæren, brukes nå til å drive flere anlegg. Dette er en form for flerbruk og gjenbruk som alle burde benytte seg av. De har også gjort det slik at alle anlegg til havs kan drives av fornybar energi, fra sol eller bølger. Dermed reduseres bruken av fossilt brensel med enorme mengder hvert år.

Det fører også til at norske bedrifter kan være med å lære opp og selge tjenester til andre land som utvinner olje. Målet på sikt må være å begrense den totale belastningen på klimaet og jorden forøvrig. For skal man klare å leve på en bærekraftig måte, må drivhusgass-utslippene reduseres eller man må finne måter å fjerne den på raskere enn den brytes ned i naturen selv. Det store spørsmålet er om man klarer det før naturen selv setter igang sine mekanismer.

Norge er i så måte et foregangsland fordi det er så mange sikkerhetsmekanismer i produksjonen av olje, at det aldri har vært større ulykker eller utslipp.

Tiden er inne til å bruke teknologien som er tilgjengelig

Grunnen til at man utvinner “det sorte gullet” er først og fremst for at det gir landet enorme verdier. Med disse verdiene kan man skape et velferdssamfunn. Men medaljen har en bakside, og baksiden handler om miljøet og naturen. Verdiene kan også derfor brukes på å finne teknologiske løsninger for å samle opp og fjerne drivhusgasser fra atmosfæren slik at mangfoldet overlever. For å klare det, må man se på måter å effektivisere driften på, fjerne karbondioksid fra atmosfæren på, og skape nye former for energi, som det finnes mange muligheter for.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *