Hei, og velkommen til disse sidene, som gir deg alt av informasjon om norsk industri. Industrien har vært av stor betydning for dette landet i flere hundre år, og særlig siden den store industrialiseringsprosessen som tok til på midten av 1800-tallet. Siden oljens gjennombrudd på 1970-tallet har industrien fått mindre oppmerksomhet i offentligheten, og mistet ganske mye av sysselsettingen, men er selvfølgelig fortsatt en nøkkelsektor i norsk økonomi.

Historisk sett har verden vært gjennom tre såkalte industrielle revolusjoner, og det norske folk har vært så heldig å gjennomleve og delta i alle tre. Den første industrielle revolusjonen som startet i England, dreide seg først og fremst om å ta i bruk dampmaskinen og bruke ny teknologi og den nye kraftkilden innenfor tekstilindustrien. Lenge ble mye av denne teknologien holdt hemmelig av britene, men fra 1840-tallet ble den også tilgjengelig i Norge og Oslo ble landets første virkelige industriby.

Så kom den andre industrielle revolusjonen, der man for alvor tok i bruk de store nyvinningene innenfor naturvitenskaper som fysikk, kjemi, biologi og medisin. Norges viktigste ressurs ble vannkraften fra fosser og vassdrag, som gjorde det mulig å utvikle kraftkrevende elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri. Mye av denne industrien lever faktisk videre ennå i dag.

Den tredje industrielle revolusjon har dreid seg mest av alt om data og elektronikk. Her har Norge kanskje ikke vært fullt så fremstående, delvis fordi olje og oljerelatert industri har vært fundamentet i norsk økonomi de siste tiårene. Likevel finnes det også norske bedrifter innenfor maritim elektronikk, telekommunikasjon, og så videre som viser at det går an.