Næringsmiddelindustri i Norge

Næringsmiddelindustri er bedrifter som bruker industrielle metoder og prosesser til å fremstille matvarer, drikkevarer, og dyrefôr. Dette er en stor og viktig næring i Norge, etter noen måter å måle på kan man faktisk kalle det den

Fiskerinæringen i Norge

Fiskeri har alltid vært en av de viktigste næringene i Norge. Undersøkelser av gamle boplasser viser at det allerede fra Steinalderen ble drevet fiske her, både i sjøer, elver og innsjøer. Fiske ble raskt en livsnødvendig ressurs