Verkstedindustri i Norge

Den store og mangfoldige verkstedindustrien er i dag kanskje Norges viktigste industribransje. Mange regner denne typen industri som særlig viktig, fordi den på sett og vis er utgangspunktet for all annen industri – som somregel forutsetter bruken

Industriens bidrag til norsk økonomi

Selv om Norge gjerne regnes som en oljeøkonomi, har industrien fortsatt en viktig rolle å spille i samfunnet og økonomien. Industrien har på flere områder hatt fremgang også etter at oljeutvinningen begynte på 1970-tallet, og da selvfølgelig