Verkstedindustri i Norge

Den store og mangfoldige verkstedindustrien er i dag kanskje Norges viktigste industribransje. Mange regner denne typen industri som særlig viktig, fordi den på sett og vis er utgangspunktet for all annen industri – som somregel forutsetter bruken av maskiner, transportmidler, og så videre i sin produksjon. Derfor kan en nasjons industrielle kraft gjerne bedømmes ut i fra hvor stor og sofistikert verkstedindustrien er, og i hvilken grad man importerer eller eksporterer maskiner.

Mye av verkstedindustrien er høyteknologisk, og krever store investeringer i forskning og utvikling. Andre deler ligger nærmere opp mot det folk flest tenker på som et verksted, og krever først og fremst håndverksmessig arbeid. I dag er en stor del av verkstedindustrien i Norge knyttet til å være underleverandør til oljeindustrien, for eksempel av plattformer og undersjøiske produksjonssystemer. Denne utviklingen har gitt Norge verdensledende kompetanse på noen av disse feltene, blant annet gjelder det deler av virksomheten til Aker-gruppen og Kongsberg-gruppen.

En annen stor del av denne industrien er knyttet til leveranser til kraftprodusenter, da av forskjellige typer maskiner og utstyr, og likeledes til forskjellig kraftkrevende industribedrifter som produserer kjemikalier og metaller. I tillegg kommer en fallende andel verkstedsbedrifter som driver mer tradisjonell produksjon av ulike varer og konstruksjoner med forholdsvis mer av den gamle industriarbeiderkulturen. Dette i motsetning til mange av de mer høyteknologiske verkstedbedriftene, som for lengst har blitt dominert av ingeniørene og deres kompetanse og tenkemåte.

4321553741_9c20e83cc9_bBlant de mer tradisjonelle finnes det spesielt mange som lager serieproduserte metallvarer. Internasjonalt er nok den mest kjente av slike bedrifter O. Mustad, som gjennom flere tiår har vært ledende på produksjonen av fiskekroker. Dette skyldes i stor grad en fantastisk og svært hemmelig maskin som de gjennom alle år har greid å holde skjult for konkurrentene.

De fleste nordmenn er ikke klar over at det på 1960-tallet var planer om å starte opp bilproduksjon her i landet, og i den forbindelse ble bygd ut flere fabrikker som produserte bildeler. Mye av produksjonen fant sted i den tids militære bedrifter, Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Den dag i dag foregår mye av bildelproduksjonen i disse områdene, det vil si Buskerud og Telemark. Eller – tilretteleggingen av produksjonen skjer der, men mye av selve tilvirkingen finner faktisk sted i andre land med lavere kostnader. Likevel har den norske bildelindustrien vokst seg stor. For eksempel har Kongsberg Automotive til tider hatt rundt 10 000 ansatte. De leverer fast til mange av verdens største selskaper.

Det produseres også motorer, maskiner, og turbiner i Norge. Innenfor dette segmentet er det ganske få og spesialiserte produsenter, som leverer på ordre fra andre selskaper, som regel utenlandske. Utgangspunktet for flere av dem var utbyggingen av norsk vannkraft, som ga en stor kompetanse på vannturbiner. Senere kom også en forholdsvis kostbar og kontroversiell statlig satsing på gassturbiner, som nå er overtatt av det amerikanske selskapet Dresser Rand. Bedriftene som lærte seg vannkraft i Norge har senere begynt å eksportere turbiner til utlandet, og dette har etter hvert blitt mesteparten av deres inntektsgrunnlag. Det produseres også motorer og motordeler til skip flere steder i landet, og svenske Volvo Aero driver også produksjon av deler til flymotorer.

En ny industri de siste 40 årene er den oljerelaterte leverandørindustrien. Den er skapt av etterspørselen etter varer og tjenester offshore i oljevirksomheten, og utbyggingen og driften på norsk kontinentalsokkel. Politiske incentiver og krav ved utbyggingen var en viktig del av bakgrunnen for at denne industrien fikk vokse frem. Det var mye å tjene på dette de første årene, senere har noen norske selskaper også utviklet så stor kompetanse at de konkurrerer på disse feltene utenlands. Skipsbygging er også i mange tilfeller i dag knyttet til offshore virksomhet.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *